Tarieven

STYX Advocaten verleent rechtsbijstand op betalende basis of op basis van gefinancierde rechtsbijstand. In een informatief gesprek kunnen wij met u bepalen welk van de onderstaande opties van toepassing is.
1. Uw zaak kunnen wij, indien u daarvoor in aanmerking komt, behandelen op basis van gefinancierde rechtshulp. Ook wel bekend onder de noemer “toevoeging” of “pro deo”. Voor meer informatie hierover kunt u www.rvr.org raadplegen.
2. Wij kunnen u bijstaan op basis van de door onze advocaten gehanteerde uurtarieven. Daarbij maken wij een globale inschatting van de noodzakelijk uren, waardoor u vooraf een inschatting krijgt van de kosten.
3. In sommige gevallen is het mogelijk om het honorarium gedeeltelijk af te laten hangen van het te behalen resultaat. Echter, hierbij zal altijd een basisvergoeding moeten worden afgesproken.
4. Indien mogelijk kunnen wij u bijstaan op basis van een vast dossiertarief, een “fixed fee”.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen en hoor direct in heldere taal wat wij voor u kunnen betekenen.