@HogeRaad | 28 maart 2023

Medeplegen hennepteelt in eigen woning

@HogeRaad: Hof betrekt uitblijven aannemelijke verklaring verdachte over ‘rol bij de kwekerij’ bij bewezenverklaring. HR gaat in op rol van proceshouding bij kwalificatie medeplegen; bewezenverklaring onvoldoende gemotiveerd.

Hennepkwekerij op zolder van woning verdachte en haar echtgenoot. Medeplegen opzettelijk telen hennepplanten, art. 3.B Opiumwet. Bewijsklacht medeplegen. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2016:1316 m.b.t. medeplegen en in het bijzonder afbakening tussen medeplegen en medeplichtigheid en uit HR:2019:97 m.b.t. rol die proceshouding van verdachte kan spelen. Hof heeft aan bewezenverklaring i.h.b. ten grondslag gelegd dat (i) hennepkwekerij is aangetroffen in woning waarin verdachte en haar medeverdachte feitelijk verbleven, (ii) verdachte en medeverdachte beiden konden beschikken over hennepkwekerij en (iii) hof de verklaring van verdachte dat zij niet wist om welke spullen het ging, niet aannemelijk vond. Deze omstandigheden zijn echter niet zonder meer voldoende om tot oordeel te komen dat sprake is geweest van nauwe en bewuste samenwerking door verdachte met medeverdachte die was gericht op opzettelijk telen van hennep. Gelet op wat hiervoor is overwogen kan die gevolgtrekking daaraan ook niet worden verbonden in samenhang met wat hof blijkens bewijsvoering voor het overige in aanmerking heeft genomen, waaronder omstandigheid dat aannemelijke verklaring van verdachte over haar “rol bij kwekerij” is uitgebleven. Bewezenverklaring is dus ontoereikend gemotiveerd.

Volgt (partiële) vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 21/02876, 21/02880 en 21/02881 (niet gepubliceerd; geen middelen ingediend, verdachte n-o).

ARTIKEL BEKIJKEN

STYX

ADVOCATEN

Uw straf- of aanverwante zaak is bij ons in de juiste handen. Vanuit onze vestiging in Amsterdam staan wij verdachten bij in heel Nederland. Het belang van de cliënt staat bij ons altijd voorop. Wij streven naar een moderne en vlotte aanpak van uw zaak, waarbij kwaliteit en persoonlijke aandacht voorop staan.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen en hoor direct in heldere taal wat wij voor u kunnen betekenen.

Disclaimer: De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan STYX Advocaten, tenzij expliciet anders is vermeld. Aan de op de website opgenomen en via de links te ontsluiten informatie kunnen geen rechten worden ontleend. STYX Advocaten heeft aan het opstellen van de inhoud van de pagina’s de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de site onvolledig is of onjuistheden bevat. STYX Advocaten aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. STYX Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, direct of indirect veroorzaakt door de inhoud van de site of de inhoud van de pagina’s die door externe links beschikbaar zijn.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen en hoor direct in heldere taal wat wij voor u kunnen betekenen.