De advocaten van STYX zijn gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand aan verdachten in strafzaken. Wij behandelen alle voorkomende strafzaken en overleveringszaken, ongeacht de aard of omvang van de verdenking. Daarnaast verlenen wij rechtsbijstand in bestuursrechtelijke zaken die samenhangen met uw strafzaak. Onze communicatie is helder, persoonsgericht en direct. Wij combineren topkwaliteit met een oplossingsgerichte en heldere aanpak. STYX Advocaten verleent aan particulieren en bedrijven rechtsbijstand in heel Nederland.

Wij verlenen geen rechtsbijstand aan kroongetuigen en informanten.

Strafrecht

STYX Advocaten biedt rechtsbijstand aan verdachten in strafzaken. Indien u verdacht wordt van een strafbaar feit is het van belang om tijdig gespecialiseerde hulp in te schakelen. Wij kunnen u die hulp bieden. In onze praktijk behandelen wij regelmatig de volgende zaken:
– drugsdelicten;
– wapendelicten;
– geweldsdelicten;
– vermogensdelicten;
– economische delicten;
– zedendelicten;
– verkeersdelicten.

Overlevering / uitlevering

Indien u verdachte of veroordeelde bent in een andere Staat, kan die Staat om uw uit- of overlevering vragen. Dit verzoek zal dan behandeld worden door de Internationale Rechtshulpkamer in Nederland. De advocaten van STYX kunnen u tijdens dit proces bijstaan en hebben allemaal ruime ervaring in dit soort processen.

Ontneming

Indien u veroordeeld bent voor een strafbaar feit en het Openbaar Ministerie het aannemelijk vindt dat u financieel gewin heeft gehad door het plegen van strafbare feiten, dan kan er een ontnemingszaak tegen u worden aangespannen. De ontnemingszaak kan gelijktijdig met of na de strafzaak behandeld worden. Binnen STYX Advocaten hebben alle advocaten ruime ervaring in de behandeling van ontnemingszaken.

Detentierecht

De advocaten van STYX begrijpen dat gedetineerden zich veelal in een kwetsbare positie bevinden. Binnen STYX Advocaten kunnen wij u adviseren over uw rechten en verplichtingen als gedetineerde. In het geval er een geschil ontstaat of u als gedetineerde een klacht heeft, kunnen wij u bijstaan.

Sanctierecht

Ook andere instanties dan het Openbaar Ministerie kunnen handhavend optreden bij overschrijding van een voorschrift en kunnen in die gevallen overgaan tot het opleggen van boetes of andere sancties. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Arbeidsinspectie. STYX Advocaten biedt u in voorkomend geval de juiste rechtsbijstand.

TBS

Onze advocaten verlenen zowel rechtsbijstand aan verdachten in strafzaken waarin oplegging van de TBS-maatregel dreigt als aan cliënt aan wie al een TBS-maatregel is opgelegd. Deze cliënten staan wij bijvoorbeeld bij als de verlenging van de maatregel wordt gevorderd.

Bestuursrecht

Steeds meer zien verdachten of veroordeelden zich naast een strafzaak ook geconfronteerd met bestuursrechtelijke maatregelen. Bijvoorbeeld de sluiting van panden waarin een hennepkwekerij is aangetroffen, opzegging van bankrelaties door banken in het kader van de toepassing van witwaswetgeving of het (voornemen) tot weigering van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Ook in dit soort kwesties staan wij u bij!

De advocaten van STYX zijn gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand aan verdachten in strafzaken. Wij behandelen alle voorkomende strafzaken en overleveringszaken, ongeacht de aard of omvang van de verdenking. Daarnaast verlenen wij rechtsbijstand in bestuursrechtelijke zaken die samenhangen met uw strafzaak. Onze communicatie is helder, persoonsgericht en direct. Wij combineren topkwaliteit met een oplossingsgerichte en heldere aanpak. STYX Advocaten verleent aan particulieren en bedrijven rechtsbijstand in heel Nederland.

Wij verlenen geen rechtsbijstand aan kroongetuigen en informanten.

Strafrecht

STYX Advocaten biedt rechtsbijstand aan verdachten in strafzaken. Indien u verdacht wordt van een strafbaar feit is het van belang om tijdig gespecialiseerde hulp in te schakelen. Wij kunnen u die hulp bieden. In onze praktijk behandelen wij regelmatig de volgende zaken:
– drugsdelicten;
– wapendelicten;
– geweldsdelicten;
– vermogensdelicten;
– economische delicten;
– zedendelicten;
– verkeersdelicten.

Overlevering / uitlevering

Indien u verdachte of veroordeelde bent in een andere Staat, kan die Staat om uw uit- of overlevering vragen. Dit verzoek zal dan behandeld worden door de Internationale Rechtshulpkamer in Nederland. De advocaten van STYX kunnen u tijdens dit proces bijstaan en hebben allemaal ruime ervaring in dit soort processen.

Ontneming

Indien u veroordeeld bent voor een strafbaar feit en het Openbaar Ministerie het aannemelijk vindt dat u financieel gewin heeft gehad door het plegen van strafbare feiten, dan kan er een ontnemingszaak tegen u worden aangespannen. De ontnemingszaak kan gelijktijdig met of na de strafzaak behandeld worden. Binnen STYX Advocaten hebben alle advocaten ruime ervaring in de behandeling van ontnemingszaken.

Detentierecht

De advocaten van STYX begrijpen dat gedetineerden zich veelal in een kwetsbare positie bevinden. Binnen STYX Advocaten kunnen wij u adviseren over uw rechten en verplichtingen als gedetineerde. In het geval er een geschil ontstaat of u als gedetineerde een klacht heeft, kunnen wij u bijstaan.

Sanctierecht

Ook andere instanties dan het Openbaar Ministerie kunnen handhavend optreden bij overschrijding van een voorschrift en kunnen in die gevallen overgaan tot het opleggen van boetes of andere sancties. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Arbeidsinspectie. STYX Advocaten biedt u in voorkomend geval de juiste rechtsbijstand.

TBS

Onze advocaten verlenen zowel rechtsbijstand aan verdachten in strafzaken waarin oplegging van de TBS-maatregel dreigt als aan cliënt aan wie al een TBS-maatregel is opgelegd. Deze cliënten staan wij bijvoorbeeld bij als de verlenging van de maatregel wordt gevorderd.

Bestuursrecht

Steeds meer zien verdachten of veroordeelden zich naast een strafzaak ook geconfronteerd met bestuursrechtelijke maatregelen. Bijvoorbeeld de sluiting van panden waarin een hennepkwekerij is aangetroffen, opzegging van bankrelaties door banken in het kader van de toepassing van witwaswetgeving of het (voornemen) tot weigering van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Ook in dit soort kwesties staan wij u bij!

STYX

ADVOCATEN

STYX Advocaten is een samenwerkingsverband tussen Kloosterman Advocaten B.V. en Zevenboom Advocatuur B.V. Uw straf- of aanverwante zaak is bij ons in de juiste handen. Vanuit onze vestigingen in Amsterdam en Midden-Nederland staan wij verdachten bij in heel Nederland. Altijd staat bij ons het belang van de cliënt voorop. Wij streven naar een moderne en vlotte aanpak van uw zaak, waarbij kwaliteit en persoonlijke aandacht voorop staan.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen en hoor direct in heldere taal wat wij voor u kunnen betekenen.

KvK 78198526

Disclaimer: De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan STYX Advocaten, tenzij expliciet anders is vermeld. Aan de op de website opgenomen en via de links te ontsluiten informatie kunnen geen rechten worden ontleend. STYX Advocaten heeft aan het opstellen van de inhoud van de pagina’s de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de site onvolledig is of onjuistheden bevat. STYX Advocaten aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. STYX Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, direct of indirect veroorzaakt door de inhoud van de site of de inhoud van de pagina’s die door externe links beschikbaar zijn.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen en hoor direct in heldere taal wat wij voor u kunnen betekenen.